Aanmelden

Aanmelden

Voor direct persoonlijk contact of om een afspraak te maken met de Inzetbaarheid Expert kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 024-2027919.

Ook kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Wij vragen dan om uw e-mailadres en telefoonnummer. Vervolgens nemen wij direct contact met u op.

Heeft u als werkgever (andere) vragen over de diensten van de Inzetbaarheid Expert en wilt u ons persoonlijk spreken dan kunt u het contactformulier invullen (onderaan op deze website te vinden) of bellen met bovenstaand nummer. Wij staan u graag te woord! 
Door op versturen te klikken, geeft u aan dat u akkoord bent met de inhoud van ons privacyreglement

"Grip op onvoorzien verzuim"

Preventie

‘Arbeidsvermogen-Scan’

Heeft u grip op het collectief arbeidsvermogen van uw bedrijf? Onze Arbeidsvermogen-Scan biedt gerichte managementinformatie over de actuele status van het arbeidsvermogen van al uw medewerkers. Dit geeft de mogelijkheid om preventief gerichte maatregelen in te zetten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Wilt u de Arbeidsvermogen-Scan inzetten als vertrekpunt; 'stuur voor uw organisatie' dan zijn de uiteindelijke groepsresultaten vooral een mooie bijkomstigheid. Waarschijnlijk weet u als werkgever ook al lang wat de vermoedelijke uitkomsten voor de organisatie gaan zijn. Veel belangrijker vinden wij: wat gaan de medewerkers hebben aan die Scan? Komen zij hiermee in beweging? Ontvangen zij een maatwerk advies met opvolging? Waarom investeren in algemene thema's als je dat ook als maatwerk per individu kan doen?

Op basis van onze jarenlange ervaring vinden wij dat een Scan alléén, niet de medewerkers in beweging gaat krijgen. Vandaar dat wij tevens inzetbaarheidsgesprekken voeren die gekoppeld zijn aan de individuele resultaten van de Arbeidsvermogen-Scan. Meten = actie. Bijkomend effect is dat hiermee het onvoorziene verzuim zichtbaar gemaakt wordt en in vele gevallen ook voorkomen kan worden.

Onze Arbeidsvermogen-Scan en het uiteindelijke model zijn ontwikkeld om thema’s in kaart te brengen, die betrekking hebben op het individueel en collectief arbeidsvermogen. Hoe iemand scoort op arbeidsvermogen heeft direct invloed op de mate van zijn of haar persoonlijke en duurzame inzetbaarheid.

Iedere individuele medewerker krijgt zijn persoonlijke resultaat, daarnaast krijgt u als werkgever groepsresultaten afgestemd op uw behoefte op bijv. afdelingsniveau, leidinggevende niveau, functieniveau of van uw gehele bedrijf. Dit maakt dat u gericht kunt investeren in preventie en amplitie

Hoe werkt de Arbeidsvermogen-Scan?

Uw medewerkers zullen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De Inzetbaarheid Expert analyseert direct de individuele resultaten en deelt deze met de medewerker via een persoonlijk en geanonimiseerd digitaal dashboard.

De volgende thema’s zullen hierbij aan bod komen:

 • Fysieke belastbaarheid

 • Mentale belastbaarheid

 • Omgevingsfactoren

 • Persoonlijk perspectief

Wanneer de resultaten er aanleiding voor geven, zal uw medewerker worden uitgenodigd voor een inzetbaarheid gesprek, om te komen tot een individueel advies.

Wat krijgt u als werkgever?

U ontvangt van ons de overzichten waarin de resultaten op groepsniveau zijn verwerkt. De groepsresultaten worden op 16 verschillende thema’s getoond voor de gehele organisatie of per onderdeel bijvoorbeeld een afdeling, functiegroep of leeftijdsgroep. Daarnaast zullen alle medewerkers die een ‘risicovol’ resultaat hebben, uitgenodigd worden voor een individueel inzetbaarheid gesprek, waaruit een gericht advies volgt.

Alle overzichten verschaffen u inzicht in de huidige situatie, waarmee u gericht kunt investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele inzetbaarheid interventies of preventieve workshops met thema’s die spelen vanuit de rapportage. Hierin kan de Inzetbaarheid Expert u adviseren. 

De Arbeidsvermogen-Scan levert u als werkgever;

 • Signalering van verminderd arbeidsvermogen.

 • Inzetten van gerichte interventie voor groepen met een verhoogd risico op een verminderd arbeidsvermogen.

 • Bij een jaarlijkse herhaling van de scan, kunt u ontwikkelingen in het arbeidsvermogen monitoren op groepsniveau.

 • Tevens kunt u bij herhaling de effectiviteit van ingezette interventies beoordelen.

 • Allrounderschap; door inzicht is het mogelijk om arbeid beter af te stemmen op de persoonlijke situatie, waardoor iemand langer gemotiveerd en gezond kan werken.

 • Goed werkgeverschap; investeren in medewerkers draagt bij aan enthousiaste, betrokken medewerkers.

 • Adaptief vermogen; de medewerker zelf wordt gevraagd wendbaar en flexibel te zijn, dit draagt ook bij aan de productiviteit.

De Arbeidsvermogen-Scan levert uw medewerker;

 • Een uitgebreid persoonlijk beeld van zijn/ haar arbeidsvermogen.

 • Een stevig signaal als er een aandachtsgebied oranje of rood (mogelijk verhoogd risico) gekleurd is.

 • Een spiegel en vergelijking met de groepsresultaten, wat een prikkel kan zijn om zelf aan de slag te gaan of hulp te vragen/ aanvaarden.

 • Een individueel inzetbaarheid gesprek met advies, wanneer de individuele resultaten er aanleiding voor geven, of indien er vanuit de medewerker zelf behoefte aan een gesprek is. 

 • Gerichte content in zijn/haar persoonlijk digitaal dashboard (E health)

 • Waarnodig een gerichte duurzame inzetbaarheid interventie.

Graag bespreken wij in een persoonlijk gesprek de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie, zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Vul hier uw contactgegevens in 

 

Voorbeeld onderdeel rapportage 

"Arbeid als gezondheid bevorderende interventie"

INTERVENTIE

'Werkt Goed'

De Inzetbaarheid Expert zorgt, met haar individuele interventie traject ‘WERKT GOED’, voor een oplossing voor cliënten en werkgevers bij vraagstukken omtrent duurzame inzetbaarheid. 

Medewerkers met klachten van verschillende aard (fysiek en/ of mentaal) waarbij een verminderd arbeidsvermogen speelt (al dan niet verzuimend), komen in aanmerking voor onze individuele begeleiding.

Aanleiding kan zijn: 

 1. Uitputtingsverschijnselen; vermoeidheid, futloosheid, energetische beperkingen, burn-out achtige klachten

 2. Rugklachten; a-specifiek, terugkerend

 3. Nekklachten; spierspanningsklachten, houding specifieke problematiek

 4. Hoofdpijnklachten; migraine, hormonaal, spanningsgerelateerd

 5. Schouderklachten; overbelasting, bewegingsbeperking

 6. KANS klachten (RSI)

De individuele begeleiding bestaat uit een uitgebreide analyse en doelgerichte individuele In Company trainingen, waarbij de doelstelling altijd volwaardige en duurzame inzetbaarheid van de medewerker is. Daarbij betrekken we actief direct leidinggevenden, HR- adviseurs en managers waardoor een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen ontstaat.

Onze interventie richt zich op alle herstel belemmerende aspecten van de medewerker (fysiek, mentaal, gedrag), en stimuleert zelfmanagement. Dit alles wordt ondersteund door een gepersonaliseerd cliënten dashboard, waardoor maatwerk geleverd kan worden.

Bekijk ook onze ANIMATIE Video, op  'Werkt Goed' !

WERKWIJZE

Wij vertellen u graag vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt zich direct aanmelden met het aanmeldformulier of vul onderstaand contactformulier in.

Na het invullen van de korte screening komt u in aanmerking voor het vragenlijstonderzoek. Met een persoonlijke inlog kunt u de vragenlijst in alle rust thuis invullen. Deze vragenlijst heeft als doel een zo volledig mogelijk beeld van uw huidige situatie te verkrijgen.

U wordt uitgenodigd voor een uit­gebreid gesprek; waarin we aan de hand van uw ingevulde vragenlijsten, uw resultaten, uw persoonlijke situatie analyseren en bespreken. U ontvangt vervolgens uw persoonlijke profiel en doet hierbij veel zelfinzicht op. Dit profiel is onder andere opgebouwd uit het arbeidsvermogen-model, uw persoonlijkheidskenmerken en strategie. U leert de mogelijkheden van duurzaam herstel en wordt bewust van uw eigen invloed op uw gezondheid.

Tijdens deze fase trainen wij meerdere malen functioneel op uw werkplek (eventueel in uw thuissituatie). Samen optimaliseren we uw vaardigheden en vergroten we uw kennis waardoor u een juiste balans weet te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid. U leert valkuilen en signalen herkennen, zodat u zelf op tijd leert reageren en (verergering van) klachten in de toekomst kunt voorkomen.

U ontvangt naast persoonlijke trainingen ook ondersteunende training via uw persoonlijke digitale dashboard. Hierin vind u informatie over uw huidige situatie en ontvangt u persoonlijke adviezen en trainingsondersteuning op maat. Daarnaast zal er veel achtergrondinformatie beschikbaar worden gesteld via verschillende mediabestanden en kunt u uw persoonlijke voortgang volgen.

U vertrouwt weer op u zelf en toont veerkracht tijdens uw werkactivi­teiten. Lukt het even niet, of denkt u ‘hoe was het ook alweer?’, ‘waar moet ik ook alweer op letten?’, dan heeft u altijd de mogelijkheid uw persoonlijk terugvalpreventieplan in te zien, waardoor u tijdig kunt reageren en eventuele toekomstige klachten kunt voorkomen.

"No Nonsense begeleiding met een kop en een staart"

"De juiste begeleiding op de juiste plek en het juiste moment"

Missie en Visie

Onze missie

Het is onze missie om met excellente begeleiding een kwalitatieve bijdrage te leveren aan een gezond en vitaal Nederland. Daarbij willen wij van invloed zijn om mens en organisatie actief te betrekken bij het managen van de eigen fysieke en mentale gezondheid en functionele inzetbaarheid.

De Inzetbaarheid Expert maakt de mens, ook als medewerker in organisaties, aantoonbaar gezonder en vitaler met onze preventieve Arbeidsvermogen-Scan en individuele interventie trajecten ‘Werkt Goed’. Omdat ieder mens en organisatie uniek is, zich permanent ontwikkelt en daarbij verandert, vraagt dit om maatwerk. We gaan voor de juiste begeleiding op de juiste plek én op het juiste moment.

Voor iedere cliënt staat de volgende doelstelling centraal: duurzaam en volwaardig functioneren in activiteiten binnen de werksituatie en in het privéleven, waarbij er voldoende bagage is in het managen van zijn eigen gezondheid, om recidivering te voorkomen. Duurzame inzetbaarheid. 

Graag vertellen wij u persoonlijk wat wij voor u en uw bedrijfsspecifieke situatie kunnen betekenen, vul het contactformulier in, bel 024- 2027919 of WhatsApp naar 06-40919613

Bekijk ook onze partners pagina

Kernwaarden

Van elke cliënt een succes maken

Gestoeld op een meerdimensionaal mensbeeld met fysieke, mentale, gedragsmatige en persoonlijke componenten

Begeleiding gericht op effectief zelfmanagement van cliënt en vergroten van individueel arbeidsvermogen

Resultaatgericht en verzuim reducerende aanpak

Doen wat je belooft

Toegankelijk en laagdrempelige begeleiding

No nonsens

Discipline overstijgend denken, waarbij verbinding wordt gezocht met andere zorgverleners / instanties en samenwerken wordt gestimuleerd

"Resultaatgericht en verzuim reducerende aanpak"

Contact met onze ervaren Experts

Onze experts zijn fysiotherapeuten met ruim 20 jaar inhoudelijke ervaring in de gezondheidszorg, als coach, instructeur en docent. Zij zijn gespecialiseerd in het In Company coachen en trainen. Zij kennen de werkvloer als geen ander en hebben oog voor het signaleren en herkennen van voorbodes bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Ook zijn zij gewend om uw leidinggevenden te adviseren, hebben zij ruimschoots ervaring in WvP, preventieve interventies en begeleiden zij op (werk) activiteiten niveau cliënten met functionele training van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

Onze Experts staan u graag te woord, denken met u mee en kunnen u van praktische en inhoudelijke adviezen voorzien.

Indien u informatie wenst of andere vragen heeft dan kunt u ons direct bereiken op onderstaande telefoonnummer, u kunt natuurlijk ook even mailen.

 


Aafke Maltha
  
Harm van Rhee

Contactgegevens
Telefoonnummer

 

024-2027919

BIG registratie

 

79056048604

KVK nummer

 

74058940

Mailadres

 

Info@inzetbaarheid.expert